Tất cả Tips bạn cần biết khi làm Facebook  1. https://www.facebook.com/help/100168986860974 ( ưu tiên fake IP)
  2. https://www.facebook.com/help/196050490547892
  3. https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
  4. https://www.facebook.com/help/contact/1448613808726619

Các đường link vào FB https://mbasic.facebook.com
                                          https://touch.facebook.com
                                          https://m.facebook.com
                                          https://graph.facebook.com  
Blog FB:         https://blog.facebook.com/
Tòa Soạn FB : https://newsroom.fb.com/ (update thông tin mới nhất từ FB)
Tuyển Dụng FB: https://www.facebook.com/careers/

CÚ PHÁP ĐỔI UID => MAIL   =C1&”@facebook.com

- Nguyễn Trọng An -

0 nhận xét: